Jak se dělá...

Jak se dělá...

Rozhovory Martina Kováře s předními osobnostmi vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu Hosty Martina Kováře budou, jak napovídá již název pořadu Jak se dělá…, přední osobnosti české vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu, se kterými si bude povídat o nich samotných i o podstatě jejich profese. Cílem přibližně padesátiminutových interview bude „rozpitvat“ zajímavé lidi i jejich obory v nestandardním osobním formátu, založeném – ve většině případů – na dlouholetém vzájemném vztahu a z něj vyplývající důvěry respondentů. Pořad do jisté míry vychází vstříc zájmu, se kterým posluchači tři a půl roku sledovali a měli rádi Interview Martina Kováře na někdejším Rádiu Z. Věříme, že se jim bude líbit i tento nový formát.

Poslouchejte na podcastových platformách

Jestli nějaké téma zajímá úplně každého, pak je to zdravotnictví. Každý z nás je totiž potenciální pacient a k lékaři musíme, s nadsázkou řečeno, dříve či později všichni. V České republice není mnoho lidí, kteří by o zdravotnictví a o všem, co se ho tak či onak týká, věděli do detailu tolik a mohli o něm mluvit tak zasvěceně jako emeritní děkan 1. lékařské fakulty UK a emeritní rektor UK, v současné době přednosta Kliniky lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesor Tomáš Zima. A o čem všem tedy bude řeč? Jednak o úrovni českého zdravotnictví ve srovnání s bližším i vzdáleným zahraničním a o tom, zda u nás máme hodně či málo lékařů, zdravotního personálu a nemocnic, jednak o tom, je to se zdravotními pojišťovnami, s dostupností a cenami léků, se zájmem dnešních mladých lidí o studium medicíny a tak dále. Budete mít zkrátka české zdravotnictví jako na dlani.