Jak se dělá...

Jak se dělá...

Rozhovory Martina Kováře s předními osobnostmi vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu Hosty Martina Kováře budou, jak napovídá již název pořadu Jak se dělá…, přední osobnosti české vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu, se kterými si bude povídat o nich samotných i o podstatě jejich profese. Cílem přibližně padesátiminutových interview bude „rozpitvat“ zajímavé lidi i jejich obory v nestandardním osobním formátu, založeném – ve většině případů – na dlouholetém vzájemném vztahu a z něj vyplývající důvěry respondentů. Pořad do jisté míry vychází vstříc zájmu, se kterým posluchači tři a půl roku sledovali a měli rádi Interview Martina Kováře na někdejším Rádiu Z. Věříme, že se jim bude líbit i tento nový formát.

Poslouchejte na podcastových platformách

ÚSTR, tj. Ústav pro studium totalitních režimů, vznikl v roce 2007 s cílem zkoumat dvě totalitní období v našich moderních dějinách, tj. léta likvidace prvorepublikového Československa a Protektorátu Čechy a Morava (1938-1945) a léta komunistické diktatury (1948-1989). Docent Ladislav Kudrna, který začíná jako ředitel ÚSTR třetí rok, vysvětluje potíže, jež musí v čele exponovaného pracoviště řešit, jak složité bylo získat po mnoha letech pro tuto instituci znovu “střechu nad hlavou”, jak čelit pokusům o relativizaci zločinného komunistického režimu, jaké publikace pod hlavičkou ÚSTR vycházejí a jaké konference ÚSTR pořádá. Řeč byla i o našem složitém vyrovnávání se s totalitní minulostí, o spolupráci ÚSTR se zahraničními partnery i o jeho osobních vědeckých plánech. Bylo to mimořádně otevřené zajímavé povídání, tak si nás pusťte, přátelé!
Preview of Jak se dělá... ÚSTR s Ladislavem Kudrnou