Jak se dělá...

Jak se dělá...

Rozhovory Martina Kováře s předními osobnostmi vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu Hosty Martina Kováře budou, jak napovídá již název pořadu Jak se dělá…, přední osobnosti české vědy, byznysu, kultury, politiky a sportu, se kterými si bude povídat o nich samotných i o podstatě jejich profese. Cílem přibližně padesátiminutových interview bude „rozpitvat“ zajímavé lidi i jejich obory v nestandardním osobním formátu, založeném – ve většině případů – na dlouholetém vzájemném vztahu a z něj vyplývající důvěry respondentů. Pořad do jisté míry vychází vstříc zájmu, se kterým posluchači tři a půl roku sledovali a měli rádi Interview Martina Kováře na někdejším Rádiu Z. Věříme, že se jim bude líbit i tento nový formát.

Poslouchejte na podcastových platformách

Dnes jsme si povídali s předním českým porodníkem profesorem Antonínem Pařízkem z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze o Mezinárodním rozvojovém projektu České rozvojové agentury, který realizuje Nadační fond Vita et Futura s názvem České perinatologické ruce letí do Kambodže. Jeho cílem je pomoci této rozvíjející se zemi se snížením úmrtí těhotných a rodících žen a úmrtí dětí při porodu a po porodu a obecně se zdokonalením vědomostí kambodžských lékařů, porodních asistentek a dalšího zdravotnického personálu v oblasti porodnictví. Fascinující vyprávění o vzdálené zemi s pohnutou, relativně nedávnou historií i současností. Tak si nás pusťte, přátelé, bude Vás to bavit.
Preview of Jak se dělá...porodnictví v Kambodži s Antonínem Pařízkem