Proč se v Česku nestaví

Proč se v Česku nestaví

Studie: Jak váznoucí digitalizace ohrozila klíčový segment ekonomiky

Proč se v Česku nestaví

Studie: Jak váznoucí digitalizace ohrozila klíčový segment ekonomiky

Studie společnosti Datarun se zabývá skutečným stavem digitalizace stavebního řízení, kterou stát slibuje stavebníkům již dvanáct let, zatím však bez hmatatelného výsledku. Studie nejprve mapuje původní plán elektronizace veřejné správy a zprostředkovává pohled na stav legislativy a práva na digitální služby ve vztahu ke stavebnímu řízení. Dále se zabývá jednotlivými strategickými dokumenty k digitalizaci, které má stát k dispozici. Poté studie analyzuje koncept digitalizace stavebního řízení, ve kterém má klíčovou komunikační roli mezi stavebníkem a státem plnit tzv. Portál stavebníka, přičemž zmiňuje také četná rizika chystané strategie, na která upozorňuje například NKÚ. Nakonec se studie věnuje analýze zlomového roku 2023, srovnává původní ambice státu s aktuálním stavem digitalizace a zdůrazňuje finanční dopady a další rizika spojená s nesplněním cílů.