Klíče k médiím

Klíče k médiím

K čemu jsou média? Jak ovlivňují tvůj život? Jak se dají používat i zneužívat? Kdo jsou novináři a dá se jim věřit? Existují fake news, nebo je to fake news? Jakou roli ve společnosti média hrají? To jsou jen jedny ze stovky klíčových otázek, které se týkají médií a na které vám pomůžeme najít odpověď. Na této stránce naleznete jednotlivé klíče ve formě krátkých videí a podcastů, které pomohou odemknout odpovědi na tyto otázky. Budou přibývat postupně, řada z nich bude doplněná o metodické listy pro učitele, kteří by je chtěli probrat se svými studenty. Součástí projektu jsou i soutěže pro mladé autory. Jste-li středoškoláci, můžete se na chvíli stát novináři a vyhrát hodnotné ceny. Sledujte nás.

“Tradiční model médií je blízký zániku,” říká expert z britské univerzity Václav Štětka

Tradiční vydavatelský model je v krizi. Podle učitele a výzkumníka médií z britské Louhgborough university Václava Štětky média dlouhodobě nemohou počítat s příjmy z reklamy a musí se soustředit jak na budování předplatitelů, tak na další zdroje příjmů. Postupná transformace médií a zánik řady z nich však nejsou klíčovým problémem, kterým dramatická proměna digitálního světa v současné době přináší.

“Nejzávažnější problém je ochrana soukromí. Stále více se ukazuje, že to je jedno z klíčových rizik, které souvisí naším působením v digitálním světě. Je to riziko, které například ve srovnání s dezinformacemi nebývá tak často zmiňováno, ale způsob, jakým odevzdáváme soukromým obřím korporacím naše data je naprosto bezprecedentní. To je něco, co v historii jsme nezakusili. Objem informací, které jako jednotlivci dobrovolně sdílíme s firmami, nad kterými nemáme žádnou kontrolu a které na nás tímto způsobem vydělávají, je naprosto bezprecedentní,” říká Štětka.

  • Jak se souvisí užívání médií s politickými postoji a jak se v zemích střední a východní Evropy liší?
  • Je dobré, nebo špatné, když oligarchové vlastní média?
  • Jak citlivě vnímají lidé nezávislost a svobodu médií a jak moc je pro ně důležitá?
  • Mají se média a novináři hlásit ke konkrétním politickým stranám?
  • Proč je v Británii diskuse kolem BBC žhavé téma a co se s etalonem veřejnoprávního vysílání v příštích letech stane? Zakonzervují jí nebo zprivatizují?

Nejen o tom mluví Václav Štětka v diskusi s Evou Hanákovou a Vladimírem Piskáčkem.